Aktiv forvaltning

Er du blitt kontaktet av telefonselgere som lover deg 30% rabatt på strømregningen gjennom såkalt aktiv kraftforvaltning? Når telefonselgerne påstår dette, er det dessverre en sannhet med flere forbehold.
"En  komplett gjennomgang av aktiv forvaltning er omfattende, men kan oppsummere noen punkter.

Telefonselgerne ønsker å selge inn såkalt aktiv kraftforvaltning. En kraftforvalter vil da analysere spådommene om strømprisene fremover, og forenklet sagt binde hele eller deler av din strømpris til en fastpris.

Strømprisene endrer seg hele tiden. Noen av endringene er forutsigbare, for eksempel når svenskene varsler utkobling av kjernekraftverk pga service. Varslede endringer gjør at krafthandlerne kan tilpasse seg.

Andre endringer kommer overraskende, og rammer på en annen måte. Dette kan være finanskrisen, Tsunamien i Japan, med påfølgende utkobling av kjernekraftverk i EU, osv. Dette vil påvirke resultatet av forvaltningen.

Det er slett ikke alltid at spådommene om strømprisene slår til. For eksempel steg strømprisene betydelig før finanskrisen i 2008. Og analytikerne trodde på en kraftig og lang oppgang. Med det som grunnlag ble det tegnet mange fastpris¬kontrakter for år 2009 på høye nivåer. Da finanskrisen uventet slo til, sank strømprisene fort, mens mange forvaltere hadde bundet kontrakter til høye priser.

Til gjengjeld var prisene sommeren 2009 svært lave, og analytikerne trodde de kom til å stige i 2010. Og prisene steg, til og med mer enn de mest pessimistiske analytikerne spådde. Dermed var år 2010 et gullår for de som hadde aktiv kraftforvaltning.  Og det er dette ene gullåret, som selges inn for alt det er verdt, og mer til. Spør gjerne selgerne av forvaltning om resultatet for 2008.

Det er min mening at det blir feil å selge inn dette ene lykketreffet som en ""permanent sannhet"" uten å se helheten i bildet. Dette gir heller ikke noe komplett bilde, men belyser forhåpentligvis noen flere momenter.

Nedenfor  ligger resultater fra en kontrakt for aktiv kraftforvaltning, for en kunde med årlig strømforbruk på 100.000 kWh, for å kunne vise resultatet i kroner og øre over de siste 9 år. Selv om resultatet  varierer fra forvalter til forvalter, utfra  når og hvor mye strøm som bindes til fastpris, så viser historikken at markedet reagerer forholdsvis samstemt. En annen forvaltningsavtale vil kunne vise til noe annet resultat for hvert år, men hovedtrekkene vill sannsynligvis være forholdsvis samstemt.

Poenget er å vise at selv om fjoråret var et godt år for kunder som valgte denne type forvaltning, så var dette et sjeldent godt år, og ikke noe som må sees på som en permanent besparelse.

Eksempel på resultat forvaltning - årene 2002 - 2010
(årsforbruk kWh 100 000)

Regneeksemplet tar utgangspunkt i at kraftforvalteren beregner kr 1900,- pr år i forvaltninghonorar, og at NEAS tar kr 316 pr år i Fastledd.

Alle priser eks mva. Nettleie tilkommer, og vil være identisk uavhengig av leverandør.

Dette er regneeksempel fra en kraftforvalter. Andre kraftforvaltere vil kunne vise til litt andre resultater for hvert år, ettersom avtaler om forvaltning vil variere ut fra hver forvalter. Men forvalterne handler forholdsvis samstemt, derfor mener vi tallene er representative."

Aktuelt Aktuelt fra NEAS
Nyhetsbrev Meld deg på vårt nyhetsbrev
Facebook Følg oss på facebook
Youtube Vi viser deg på youtube
Webmail Webmail