sno-smelting

Dagens strømpriser og fremtidsutsikter

I det siste har temperatur og nedbør vært over normalt, noe som gir lave strømpriser. I enkelte områder i Norge har det kommet store mengder snø, noe som vil kunne resultere i ulike strømpriser når snøen smelter.

Temperatur og nedbør har stort sett den siste tiden holdt seg over normalt, noe som fører til fortsatt lave priser. Det ligger an til noen kaldere dager neste uke, men dette ser ut til å være forbigående, og vi vil igjen få temperatur over normalt.

Vi har den siste tiden sett kaldere varsler litt frem i tid, men disse har blitt varmere enn normalt når det nærmet seg levering. Det kan se ut som om markedet nå har mistet litt troen på at vi vil få den helt store vinteren. Hvis dette skulle forandre seg, og vi får se kaldere og tørrere vær over en lengre periode, så vil vi kunne få et stort løft i prisene.

Det har kommet store mengder snø i noen områder av Norge. Fordelingen av dette er ujevnt, noe som muligens kan vise seg i prisene utover våren, når snøsmeltingen begynner. NO1, NO2 og NO5 har nå snømengder godt over normalt, mens NO3 og NO4 har snø noe under normalt. Dette vil kunne medføre høyere priser i de to sistnevnte områdene. 

 

Den laveste systemprisen den siste tiden så vi 11. januar, på 23,46 øre/KWh. Den høyeste prisen i perioden er 23. januar, på 35,17 øre/KWh. Den høye systemprisen skyldes i hovedsak noe lavere temperaturer og mindre vindkraftproduksjon. Prisene har nå gått ned igjen, og spotprisen for 28. januar er 24,46 øre/KWh. Prisene for uke 6 er en del høyere pga varslet kulde neste uke, men normaliserer seg igjen uken etter med normaliserte værprognoser.

Aktuelt Aktuelt fra NEAS
Nyhetsbrev Meld deg på vårt nyhetsbrev
Facebook Følg oss på facebook
Youtube Vi viser deg på youtube
Webmail Webmail