kraftnett

Flere skifter strømleverandør

I dag skriver tk.no og E24.no at flere skiftet strømleverandør i 2011 enn i 2010. Undersøkelsen er foretatt av NVE og viser at mange bytter kraftleverandør også når strømprisene er lave. Selv om man har lave strømpriser kan man spare penger på å bytte kraftleverandør.
Prisforskjellen mellom den dyreste og billigste spotkontrakten på Konkurransetilsynets lister er kr 550 per år for en strømkunde i Oslo med et forbruk på 20000 kWh. Det er prisforskjeller mellom de ulike kraftleverandørene, men også mellom de ulike strømavtalene leverandørene tilbyr.

Vi har laget en tabell hvor vi har sammenlignet våre priser med de aller billigste leverandørene. Her kan dere se at man kan spare maks 91 kroner på å bytte til en annen leverandør enn NEAS (Innkjøpspris). Hadde vi derimot sammenlignet oss med dyrere kraftleverandører, hadde differansen vært til vår fordel.


     Norgesenergi      
  NEAS   
 Fjordkraft  Gudbrandsdal  
Energi

 Ishavskraft 
 Produkt    
 Gul Spot  
 Innkjøpspris   
 Innkjøpspris  
 Markedskraft   
lavpris
  SpotKraft   
 kWh/år:
       
 10000  kr 12 110
 kr 12 201
 kr 12 201
 kr 12321
 kr 12 167
 15000  kr 16 459
 kr 16 476
 kr 16 476
 kr 16 596
 kr 16 501
 20000  kr 20 809
 kr 20 751
 kr 20 751
 kr 20 871
 kr 20 836
 25000  kr 25 158
 kr 25 026
 kr 25 026
 kr 25 146
 kr 25 170
 30000  kr 29 508
 kr 29 301
 kr 29 301
 kr 29 421
 kr 29 505
=
Forskjellen mellom billigste leverandør og NEAS per år:


 10 000 kWh/år      
  kr 91    
 15 000 kWh/år
  kr 17
 20 000 kWh/år
  kr 0
 25000 kWh/år
  kr 0
 30000 kWh/år
  kr 0


I eksempelet har vi brukt strømprisen i hele 2011 basert på lokal NordPool El-Spot  (der alle kraftleverandører i Norge kjøper strømmen), identisk forbruk hver måned. Betingelsene er hentet fra de ulike leverandørenes nettsider 17. januar 2012. Nettleie vil være identisk, uavhengig av kraftleverandør, og er i eksempelet beregnet etter standard tariff H4N for husholdning. Forutsetter vanligste faktureringsfrekvens og faktureringsform.

Les artikkel på tk.no
Les artikkel på E24.no

For å lese mer om og bestille NEAS Innkjøpspris, klikk her.
Du kan også bestille ved å sende "spot" til 2258 på SMS.

Aktuelt Aktuelt fra NEAS
Nyhetsbrev Meld deg på vårt nyhetsbrev
Facebook Følg oss på facebook
Youtube Vi viser deg på youtube
Webmail Webmail