strom

Fortsatt lave strømpriser

Vi legger bak oss en sommer med mye nedbør, og møter høsten og vinteren med godt fylte vannmagasin.

Temperaturen har så langt holdt seg over normalt. Etter hvert som vi får en lavere temperatur, er forbruket ventet å øke, og dermed også sannsynligvis prisnivået.

 

Kjernekraftproduksjonen er pr i dag noe redusert. Flere reaktorer er ventet å komme tilbake i drift igjen i løpet av høsten og vinteren, og tilgjengelig kraft i markedet vil øke. Olje- og kullprisene er lave, og selv om prisen svinger relativt mye, så er nivået fortsatt lavt. Dette er også med på å holde forventningene til prisen fremover på et lavt nivå. Som vi kjenner fra tidligere, så kan prisnivået i kraftmarkedet snu fort. Om vinteren skulle vise seg å bli kald og med lite nedbør, så vil vi få en del høyere priser enn det vi ser nå. I dag har imidlertid markedet en forventning om lav pris fremover; 4. kvartal -15 omsettes for 21,32 øre/kWh, mens år 2016 nå omsettes for 20,68 øre/kWh.

 

I Midt- og Nord-Norge har vi den siste tiden opplevd en høyere områdepris enn sør i landet. Dette skyldes i hovedsak begrensninger i overføringskapasitet, og den siste tiden mye nedbør i sør, som har presset prisene ned i disse områdene.

Aktuelt Aktuelt fra NEAS
Nyhetsbrev Meld deg på vårt nyhetsbrev
Facebook Følg oss på facebook
Youtube Vi viser deg på youtube
Webmail Webmail