Fra luftlinjer til jordkabel

I forbindelse med den store fornyelsen av Kristiansunds strømforsyning skal de to luftlinjene over Løkkemyra, byens hovedforsyning, nå erstattes med jordkabel. Flere kraftige sett med kabler skal trekkes fram til nye Nordlandet Transformatorstasjon, og vil sikre en trygg og pålitelig strømforsyning i tiårene som kommer. I tillegg til høyspentkabler for kraftforsyning legges det også fiberkabler, som bidrar til et nytt sterkt knutepunkt for bredbåndsnettet i Kristiansund.

Når starter gravingen?

Gravearbeidene startet i september 2013,og vil pågå fram mot våren 2014. Sommeren 2014 skal det trekkes kabler gjennom rørene,og høsten 2014 skal alt være klart til bruk. Arbeidet med riving av de gamle anleggene planlegges til 2015.


Hva berøres?

Kabeltraséen skal etableres med samme teknikk som er benyttet på Nordlandetog langs Rv70 over Goma: Det graves opp passelige grøftelengder der det stableset sett med rør, som deretter blir støpt til med betong. Så fylles denne strekningen igjen før gravingen fortsetter. Kablene blir trukket gjennom rørene når hele strekningen er etablert.
Traséen følger strekningen fra Øygarden fram til Nordlandet Transformatorstasjon,og går via Omagata, Løkkemyrveien (Rema1000), Verkstedveien, Expert, Nordmørssenteret, Vikansvingen, Råket og Kroghenga.

I de fleste tilfeller kan gravingen tilpasses slik at tilkomst beholdes. Entreprenør vil holde nær kontakt med berørte parter når gravingen gjennomføres. De fleste bedrifter langs traséen er allerede kontaktet og mottar informasjon på epost.


Løpende informasjon

neasnett.no/bedrenett kan du finne informasjon om hele fornyingsprosjektet.
Her finner du også kontaktinformasjon til prosjektmedarbeiderne i NEAS. I kartløsningen legges det inn løpende informasjon om hvor det graves for øyeblikket, og hva som venter i nærmeste framtid.


Sikkerhet– alles ansvar

Anleggsarbeidet innebærer mye graving langstrafikkerte veger over Løkkemyra. Vi vil vektlegge sikring av anleggsstedene og trygg framkomst for myke trafikanter, og ber alle trafikanter om å være ekstra oppmerksomme på både endret kjøremønster og innsnevret vegbane. Samtidig oppfordrer vi de kjørende til å opptre hensynsfulltoverfor både anleggsarbeidere og myke trafikanter.


God sikt er viktig!

Nå som høstmørket har satt inn, er det ekstraviktig å sørge for å ha god sikt når du kjører bil. Vioppfordrer derfor alle bilister til å vaskefrontruten, og kontrollere at lysenepå bilen fungerer som de skal.


Konkrete områder

  • Traséen følger gangvegen langs Råket. Bilvegen vil få nedsatt fartsgrense og snevres inn for å gi myke trafikanter og skolebarn trygg passasje.
  • Vikansvingen må trolig stenges helt i noen dager. Ekstra dyp grøft pga planer rundt ny innfartsveg
  • Ved Nordmørssenteret/Expert blir deler av parkeringsplassene berørt. Alternativ parkering organiseres med skilting
  • Verkstedveien fra Trafikkstasjonen til Kiwi/Auto 8-8 vil få redusert framkommelighet, og kan i perioder bli stengt for gjennomkjøring
  • Ved kryssing av Løkkemyrveien lages det fullverdig omkjøring over vestre del av parkeringsplassen på Rema 1000.
  • Omagata fra Løkkemyrveien og opp til Handelsparken vil få innsnevring i kjørebanen.
  • «Gamle» Omagata (grusveg) mister gjennomkjøringsmulighet forbi anleggsstedet.

 

Aktuelt Aktuelt fra NEAS
Nyhetsbrev Meld deg på vårt nyhetsbrev
Facebook Følg oss på facebook
Youtube Vi viser deg på youtube
Webmail Webmail