Gode fremtidsutsikter for strømmarkedet

Den siste måneden har blant annet en kort kuldeperiode ført til høyere strømpriser. Denne perioden varte heldigvis ikke lenge, og prisene falt raskt tilbake. Fremtidsutsiktene er gode og vi har større tro på et prisfall enn et prisløft.
Oppdatering fra sist måned
Februar begynte med en halvannen uke med skikkelig vinter. Det så ut til at et høytrykk skulle feste seg og gi oss en kuldeperiode. Samtidig var det ny usikkerhet rundt den svenske kjernekraften. Det gjorde at prisene steg brått i starten av februar. For en kort periode kom prisene opp mot samme nivå som vi var på i fjor vinter, men heldigvis varte det ikke lenge. Høytrykket ble avløst av mildt og nedbørsrikt vær og prisene falt tilbake til januar nivået.  Svensk kjernekraft kom også opp igjen til  85% av installert effekt.

Fremtidsutsikter
Utsiktene fremover preges av vått og mildt vær- det gir støtte til lavere priser, og sjansen for økte priser minke. Nå som våren nærmer seg, har dette også en god psykologisk effekt på markedet, da faren for flere kuldeperioder svinner. Den hydrologiske situasjonen er god, og det er fortsatt godt med vann i magasinene.

Med lavere etterspørsel som følge av mildt vær og den kommende snøsmeltingen tvinges nærmest vannkraftprodusentene enkelte steder i landet til å produsere. Dette for å gjøre plass til det kommende vannet og hindre overløp. Ved å produsere vannet nå sikrer vannkraftprodusentene seg at de i alle fall får litt betalt for vannet fremfor og kanskje måtte slippe det ut til sommeren uten å få betalt for det. Konkurranse blant vannkraftprodusentene kommer oss forbrukere til gode og bidrar positivt på strømprisene.

Utsiktene fremover er med andre ord gode. Vi har større tro på prisfall enn et prisløft og med våren snart i sikte er det stadig mindre sannsynlig at vi vil oppleve flere kuldeperioder. I tillegg går vi våren i møte med betydelig høyere magasinfylling enn de to foregående år.

Aktuelt Aktuelt fra NEAS
Nyhetsbrev Meld deg på vårt nyhetsbrev
Facebook Følg oss på facebook
Youtube Vi viser deg på youtube
Webmail Webmail