sno-smelting

Håper på mer snø!

Vinteren har vært stort sett vært tørrere og kjøligere enn normalen.  Samtidig har det kommet lite snø. Spesielt for Nord- Vestlandet og Trøndelag er det mindre snø enn normalt for årstiden. For Norge sett under ett er det nå ca 30 % mindre snø enn normalen.
Vi vet fra tidligere år at mars har vært en god måned for påfylling av snø, så forhåpentligvis er det fortsatt anledning til at dette kan rette seg.

Til tross for kjølige temperaturer og økt forbruk har prisene holdt seg moderate.  Vinteren har heldigvis bydd på lite dramatikk prismessig. Svakere brenselspriser, spesielt kull og CO2, har hatt prissenkende effekt også på det nordiske kraftmarkedet. I tillegg har svakere tyske kraftpriser, periodevis godt med vindkraftproduksjon og stadig bedre effekt av solkraften vært med på å legge en demper på prisene her hjemme.

Det ser ut til at den kjølige og tørre værtypen skal vedvare ut mars måned. Dermed er det først ved inngangen til april at vi forhåpentligvis kan ane en ende på vinteren og se frem mot temperaturer rundt normalen.

Aktuelt Aktuelt fra NEAS
Nyhetsbrev Meld deg på vårt nyhetsbrev
Facebook Følg oss på facebook
Youtube Vi viser deg på youtube
Webmail Webmail