kraftnett

Høyt kraftforbruk i mars

Det har vært en uvanlig tørr og kjølig mars måned, med temperaturer to til fire grader under normalen de fleste steder. Det har ført til høyt kraftforbruk og lite tilsig til vannmagasinene.
Det har også vært lite påfyll av snø hvilket gjør at det nå er ca 35% mindre snø enn normalen for årstiden. Med en forverret ressurssituasjon har vi den siste tiden sett økte spotpriser.

For Midt-Norge og deler av Vestlandet har den tørre og kjølige vinteren tært på vannmagasinene og Statnett endret nylig sin vurdering av kraftsituasjonen i området fra normal til stram. Det betyr at området er utsatt i forhold til evt. overføringsbegrensninger og krafttilgang. Prisene i området har derav også enkelte dager vært høyere i vårt område enn landet for øvrig.

Fremover er det snarlig snøsmelting som står for tur. Normalt sett starter snøsmeltingen i uke 16-18. Vi vet at med mindre snø enn normalt for årstiden så er det viktig at vi får god utnyttelse av den snøen som faktisk har kommet.

Hvordan været blir utover våren og sommeren vil danne grunnlaget for ressursene vi går høsten og vinteren i møte med. I så måte kan man «håpe» på en regnrik vår og sommer. Dersom det blir tørt vær som dominerer fremover vil prisene til høsten og vinteren bære preg av dårligere ressurstilgang.

Aktuelt Aktuelt fra NEAS
Nyhetsbrev Meld deg på vårt nyhetsbrev
Facebook Følg oss på facebook
Youtube Vi viser deg på youtube
Webmail Webmail