vinter

Kjøligere værutsikter

Fra midten av januar ser det ut til at været vil bli vesentlig kjøligere enn normalen. Med opp til -7 grader under normal temperatur for årstiden er det naturlig at vi ser en økning både i strømforbruket og prisene.
Vi har allerede som følge av de kjølige værutsiktene sett en prisoppgang i kraftmarkedet. Sesong værvarslet indikerer at også februar kan bli en kald vintermåned med temperatur under normalen. Det gjenstår å se om værprognosene slår til. En kjølig periode vil sette et press på kraftprisene. På ekstra kjølige dager og perioder med høyt forbruk har vi sett effektprising og det vil nok også kunne inntreffe fremover.

Det er imidlertid fortsatt slik at vi har en ressurssituasjon som er ansett for å være god, og det legger en demper på prisoppgangen. I tillegg er prisutviklingen svak på øvrige markeder rundt oss, som brenselsmarkedet og kraftprisene på kontinentet. De internasjonale vekstutsiktene er moderate og arbeidsledigheten er høy, spesielt i Eurosonen. Dette påvirker etterspørselsutsiktene, også etter strøm. I sum er dette elementer som er med på å dempe prisoppgangen i det nordiske kraftmarkedet.

Aktuelt Aktuelt fra NEAS
Nyhetsbrev Meld deg på vårt nyhetsbrev
Facebook Følg oss på facebook
Youtube Vi viser deg på youtube
Webmail Webmail