nr5_web

Lav strømregning

Den gode ressurssituasjonen har ført til lavere strømpriser. Kombinert med lavt strømforbruk som følge av en mild vinter, får det en dobbel effekt som senker strømregningen.
Det har vært en mild og nedbørsrik vinter. De avskrekkende vinterprisene fra fjoråret har heldigvis uteblitt i år.  Dette har direkte sammenheng med at ressurssituasjonen er vesentlig bedre i år sammenlignet med i fjor.
Se gjennomsnittlig spotpris her

Vannmagasinene har rekordhøy fyllingsgrad, og er med sine 80,3%  over tidligere målte maks nivå for årstiden. Sammenligner vi med samme periode i fjor var fyllingsgraden på 45,3%.

Elsertifikatmarked
Nytt av året er et en felles satsning og forpliktelse sammen med Sverige om økt fornybar kraftproduksjon. Norge og Sverige har inngått avtale om et felles svensk- norsk elsertifikatmarked. Det er Stortinget som har vedtatt ordningen gjennom Elsertifikatloven.  Elsertifikatmarkedet fungerer som en økonomisk støtteordning til investeringer i produksjon av strøm fra fornybare kilder.  Målet er at dette samlet skal gi 26,4 TWh ny fornybar kraftproduksjon innen 2035.  Ordningen er et ledd i Norges oppfølging av EUs fornybardirektiv.

Kostnader for elsertifikater skal finansieres via strømregningen og pengene går til kraftprodusenten som betaling for fornybar kraftproduksjon. Første året er vi pliktige til å dekke inn 3 % av forbruket med kjøp av elsertifikater. Kvoten for inndekking er økende frem til år 2020, hvor den er på sitt høyeste med 18%, deretter fallende igjen frem til 2035.  På sikt vil vi med økt tilbud av kraft kunne se lavere priser, gitt at ikke etterspørselen øker tilsvarende eller mer. 

Les mer om elsertifikat her

Aktuelt Aktuelt fra NEAS
Nyhetsbrev Meld deg på vårt nyhetsbrev
Facebook Følg oss på facebook
Youtube Vi viser deg på youtube
Webmail Webmail