nettforvalter-kvalitetsleder-og-innovasjonsleder_613.

Ledige stillinger

I forbindelse med vår omorganiseringsprosess knyttet til ny strategi for 2016-2020, lyser vi nå ut nye funksjoner som er etablert i ny organisasjonsstruktur, som trer i kraft med virkning fra og med 01.01.2017

NB! Søknadsfristen har gått ut på alle stillingene 

 

Moderne samfunn er helt avhengig av velfungerende leveranser av energi og telekommunikasjon. Som Nordmøres ledende leverandør av disse tjenestene - og en av regionens største hjørnesteinsbedrifter - kjenner vi i NEAS vårt ansvar, og jobber ut fra en visjon om å gjøre utvikling her i nærmiljøet mulig. Nå søker vi nye kolleger som deler vårt engasjement for regionen, og som vil være med og bidra til innovasjon, utvikling og vekst for menneskene som bor her. 

 

Leder Nettforvalter
Nettsjef – Eier – Bestiller

 

Ønsker du ansvar for forvalting og utvikling av samfunnskritisk infrastruktur som sikrer energileveranse til regionen? Har du et hjerte som banker for regionen vår, og strategiske evner til å bidra til fornyelse og utvikling? Er du utdannet sivilingeniør innen elkraft, og har erfaring innen nettforvaltning?

 

Les mer om Leder Nettforvalter
 
Kvalitetsleder
HMS – Beredskap – LEAN


Er du vår nye medarbeider med et brennende engasjement for sikkerhet og kvalitet? Har du hode for å utvikle optimale arbeidsprosesser, og hjerte og formidlingsevne til å forankre dem i organisasjonen? Har du relevant høyere utdannelse, og erfaring innen HMS og kvalitetsforbedring?

 

Les mer om Kvalitetsleder


 
Innovasjonsleder
Forretningsutvikling – Vekst


Synes du det er spennende å ikke vite hva morgendagens utfordringer kommer til å innebære? Er du glad i regionen vår, og har lyst til å være med og føre den inn i fremtiden gjennom innovasjon og utvikling? Har du relevant høyere utdanning, og erfaring innen forretningsutvikling og innovasjon?

Les mer om
Innovasjonsleder


Aktuelt Aktuelt fra NEAS
Nyhetsbrev Meld deg på vårt nyhetsbrev
Facebook Følg oss på facebook
Youtube Vi viser deg på youtube
Webmail Webmail