Luftspenn ned, kabler i bakken

I løpet av fire år skal NEAS ta et skikkelig krafttak, og bruke 170 millioner kr på forsterking og ombygging av nettet som bringer strømmen inn til Kristiansund og Frei.
Luftledninger saneres, og på lange strekninger skal det legges nye kabler i bakken. Fem gamle transformatorstasjoner kobles ut, og to nye bygges (Rensvik og Nordlandet).– Det blir mye anleggsvirksomhet, så folk kommer til å merke det, sier Tormod Stene, prosjektleder i NEAS nettdivisjon: Vi regner med å være ferdig ved utgangen av 2014. Da er regionalnettet oppgradert og rustet til å møte framtidas behov. Kristiansund/Frei-området er i sterk vekst, det trengs større overføringskapasitet, og et økt spenningsnivå til 132 000 V – mot dagens 66 000 V – passer godt inn med resten av den såkalte ”Nordmørsringen”.– Hvor blir fornyelsene mest synlig?– Over Omsundet skal tre luftlinjer/mastesett reduseres til én. To 66 000 V luftledninger mellom Rensvik og Kristiansund transformatorstasjoner skal nemlig saneres. Det samme gjelder to tilsvarende luftledninger over Løkkemyra. På denne 3,5 km lange strekningen skal kabler (132 000 V) legges i bakken. Her blir det mye gravearbeid. Vi kommer til å informere publikum etter hvert som prosjektet skrider fram. Når det skal graves i et område sender vi en info-folder til de som blir berørt. NEAS nettsider vil også bringe oppdatert informasjon.Det kan jo bli nødvendig med trafikkomlegging i en kortere periode, kanskje må gata sperres.– Hva med strømutkoblinger?– Fortrinnsvis om natta, og folk varsles på forhånd. Noen strømbrudd vil det nok bli, men de blir korte. De fleste kommer ikke til å merke noe i det hele tatt, bedyrer Tormod Stene.De mest sentrale områdene i Kristiansund, som Kirkelandet, blir lite berørt, her er det bare snakk om nødvendige tilpasninger i det lokale distribusjonsnettet. Arbeidene er allerede godt i gang. Det startet på Frei i vinter, med strekking av nye luftlinjer og legging av høy- og lavspente kabler i grøft. Fra nyttår skal det legges 11 000 V jordkabler i Kristiansund (bynettet). Samtidig starter byggingen av ny transformatorstasjon på Rensvik. Nordlandet trafostasjon følger i andre halvår 2012, da starter også den store jobben med 132 000 V kabel over Løkkemyra.

Aktuelt Aktuelt fra NEAS
Nyhetsbrev Meld deg på vårt nyhetsbrev
Facebook Følg oss på facebook
Youtube Vi viser deg på youtube
Webmail Webmail