foss

Markedsblikk

Kjøligere vær enn normalt i april måned har bidratt til å holde prisene noe høyere enn hva man kunne forvente for en tid tilbake. Men vi har fortsatt et langt lavere prisnivå enn de to foregående år.
Den kjølige værtypen har satt snøsmeltingen på pause og det har bidratt til å holde igjen prisene. Det er omtrent normalt med snø i fjellene og gode prognoser for hydrobalansen. Smelteprosessens forløp vil være viktig for prisutviklingen fremover. Dersom temperaturen stiger brått vil dette kunne føre til massiv snøsmelting med risiko for flom og derav vanntap. En rolig smelteprosess hvor alt vannet kommer til nytte vil være det beste.

Makroøkonomisk usikkerhet og bekymring rundt gjeldskrisen i eurosonen har også en prissenkende effekt både på brenselsprisene og videre til kraftprisene. Valg i Frankrike og Hellas og generell pessimisme rundt økonomisk utvikling og evne til å løse gjeldskrisen preger også utsiktene.

Oppsummert har vi fortsatt tro på lavere priser fremover sommeren og til høsten, og dersom den våte værtypen fortsetter å dominere vil prisene kunne presses ytterligere noe ned. Men dette kan snu, og for den som vurderer fastpris kan dette muligens være et gunstig tidspunkt. I vurderingen må man ta med at man kan gå glipp av lavere priser samtidig som man garderer seg mot høyere priser.

Aktuelt Aktuelt fra NEAS
Nyhetsbrev Meld deg på vårt nyhetsbrev
Facebook Følg oss på facebook
Youtube Vi viser deg på youtube
Webmail Webmail