Markedsblikk mai

Betydelig mildere temperaturer enn normalt har bidratt til at snøsmeltingen har startet tidlig i år. I tillegg har det milde været bidratt til lavere forbruk .
Dette i sum er meget positivt i forhold til vannmagasinfyllingen. Vannmagasinfyllingen har bedret seg betraktelig de siste ukene og har vist en jevn økning 4 uker på rad. Fyllingsgraden var på 25,9% ved utgangen av uke 17. Dette var en økning på 3% i forhold til uken i forveien. Tidlig vår gir hurtig bedring av magasinfyllingen mot normalen, men situasjonen hjelper bare kortsiktig, da snølagrene tappes fortere.

Værprognosene fremover viser at vi fortsatt kan vente oss temperaturer over normalen. Imidlertid har vi hatt en rekke værvarsel som har vært tørrere enn normalt, dette har holdt prisene høyere enn hva årstiden normalt skulle tilsi. Vi er kommet til mai måned, men likevel har vi vinterlige priser for spoten. Så langt har vi sett en rekordhøy mai-spot. Slik det ser ut nå, kan spoten komme til å holde seg på rekordnivåer, men smelteforløp, temperaturen og nedbørsforhold vil alle være viktige input-faktorer som det er vanskelig å spå.

Selv om kraftsituasjonen har bedret seg betraktelig er Norge fortsatt i en situasjon med stort hydrologisk underskudd. Dette gjør at markedet i stor grad påvirkes av værprognosene og forventet nedbør. Dersom været blir stabilt våtere over en periode vil dette påvirke prisene i positiv retning, slik vi tross alt har sett de siste månedene.

Aktuelt Aktuelt fra NEAS
Nyhetsbrev Meld deg på vårt nyhetsbrev
Facebook Følg oss på facebook
Youtube Vi viser deg på youtube
Webmail Webmail