Markedsblikk mai

Snøsmeltingen har hatt et rolig forløp frem til nå på grunn av de kalde temperaturene. Dette gjør at vi får en god utnyttelse av snøen ettersom man i større grad kan unngå overløp, fordamping og tap av vann. Les mer om strømmarkedet og våre fremtidsutsikter i denne artikkelen.
Sommeren med tilhørende temperaturer har latt vente på seg. Hvordan snøsmeltingen forløper er av stor betydning for hvordan prisene utvikler seg på denne årstiden. Med unntak av en liten periode rundt pinsetider har vi stort sett hatt kjøligere temperaturer enn normalt. Dette har bidratt til at snøsmeltingen har hatt et rolig forløp, og snøen smelter sakte men sikkert. Vi får da god utnyttelse av snøen ettersom man i større grad kan unngå overløp, fordamping og tap av vann. Dette har gitt relativt stabile priser.


Det er ikke bare hjemlige forhold som har innvirkning på hvordan strømprisen vår utvikler seg. Makroøkonomiske forhold har også innvirkning. Spania er nå det fjerde landet i eurosonen som mottar krisehjelp fra EU.  Bekymring rundt gjeldskrisen i Eurosonen og videre økonomisk utvikling gir signaler om lavere industriell aktivitet, og dermed også lavere etterspørsel etter brensel.  Vi har den siste tiden sett svakere brenselspriser og da spesielt kull og oljeprisene. Videre påvirkes også verdens finansmarkeder av usikkerheten og når pessimismen rår gir dette signaler til prisnedgang.

Fremtidsutsikter
Vi har forsterket tro på lave priser videre utover sommeren. Likevel viser historien oss at selv om vi går vinteren i møte med en god ressurssituasjon, med god vannmagasinfylling, så kan utenforliggende og værmessige forhold raskt endre på dette. En brå overgang til høst/vinter med sprengkulde og evt. samtidig bortfall av kjernekraftproduksjon har tidligere år vært oppskrift på høyere priser. Men foreløpig kan vi nyte godt av sommerens goder og lavere strømregninger.

Dersom man ønsker en forutsigbar strømpris kan dette være et fornuftig tidspunkt for å vurdere å tegne en fastprisavtale. Da får man en forsikring mot høyere priser. Les mer om fastpristilbudet vårt her

Aktuelt Aktuelt fra NEAS
Nyhetsbrev Meld deg på vårt nyhetsbrev
Facebook Følg oss på facebook
Youtube Vi viser deg på youtube
Webmail Webmail