Markedsblikk strøm

Et blikk på dagens strømpriser, hva som påvirker prisene og hva vi tror vil skje fremover.
Nåsituasjon:
Høsten startet like nedbørsrik som sommeren forlot oss. Imidlertid har dette den siste tiden snudd og vi har hatt en periode med tørt og mildt vær. Til glede for mange!

Foreløpig ser det også ut til at vi ikke har noe å frykte hva gjelder de kommende måneders strømpriser. God påfylling til vannmagasinene gjennom hele sommeren og høsten har gjort at ressurs-situasjonen vår er ansett for å være god. Dette vil også vises i prisene. Imidlertid kan prisene bli kortvarig høye på grunn av kapasitetsbegrensninger i nettet og produksjon.

Hva påvirker strømprisene?
  • Det er mange element som påvirker strømprisen.
  • Hva som har størst påvirkning varierer over tid.
  • Nå er det urolige tider i finansmarkedene.
  • Usikkerhet og frykt rundt gjeldssituasjonen i Eurosonen har bidratt til fall på verdens børser.
  • Dette har også innvirkning på valutamarkedet og brenselsprisene og der igjen på kraftmarkedet. Dette har gjenspeilet seg i den laveste gjennomsnittlige systemprisen for oktober siden 2001.
Det kan også se ut til at vi får «hjelp» fra Sverige. Etter at Sverige 1.november innførte 4 prisområder har Midt-Norge fått tilknytning til SE 2 som er overskudds- og lavpris område i Sverige. Gitt overføringskapasitet er dette godt nytt for prisene våre. Østlandet for sin del er derimot tilknyttet underskuddsområdet i Sverige og kan dermed få motsatt virkning på sine priser.

Hva skjer fremover?
Forutsatt at den svenske kjernekraften gir stabil drift gjennom vinteren er det mye som tilsier at vi denne vinteren bør oppleve mer normale priser. Samtidig er vi i en region med kraftunderskudd og derav avhengig av tilførsel utenfra. Det betyr at prisene vil være avhengige av at linjene inn til Midt- Norge fungerer som de skal, og at etterspørselen ikke blir større enn at linjekapasiteten takler det.

spotpris-2011

Aktuelt Aktuelt fra NEAS
Nyhetsbrev Meld deg på vårt nyhetsbrev
Facebook Følg oss på facebook
Youtube Vi viser deg på youtube
Webmail Webmail