vann-og-blad

Markedskommentar

Vi har hatt en våt sommer og høsten har vist seg å være like våt. Dette har gitt oss rekordlave strømpriser. Hvordan ser prisene ut til å bli denne vinteren? Les mer om dagens strømsituasjon og prisene fremover her.
De store nedbørsmengdene har bidratt til godt tilsig til vannmagasinene. Vannkraftprodusentene har til tider hatt utfordringer med å ta unna alt vannet og kraftproduksjonen gjennom hele sommeren og høsten har vært god. Den våte sommeren, med høy kraftproduksjon har gitt oss rekordlave strømpriser.

Det ser ut til at vi vil få mer normale strømpriser denne vinteren på grunn av:
  • Den våte sommeren 
  • Det er betydelig mer vann i magasinene nå enn det var i fjor på samme tid.
  • Hydrobalansen er også positiv for første gang siden sommeren 2008.
  • Vi går inn i vinteren med en betydelig bedre ressurssituasjon enn de to foregående årene. Dette lover godt for prisene.
  • I tillegg til en god ressurssituasjon kan også Sverige gi oss en  positiv og prissenkende virkning. Fra 1. november blir Sverige inndelt i 4 prisområder. Midt-Norge har forbindelse med SE 2 som er betegnet som overskuddsområde i Sverige.
Hva kan allikevel føre til høye strømpriser?
  • Den svenske kjernekraftproduksjonen holder seg stabil gjennom vinteren
  • Urolige tider på aksjemarkedene og fall på verdensbørser påvirker også kraftmarkedet.
  • Fall i brenselspriser som for eksempel olje påvirker også kraftprisen i nedadgående retning.  
  • Vi er i en region med kraftunderskudd og er derfor avhengig av tilførsel utenfra. Det betyr at lav pris i vinter er betinget av at linjene inn til Midt-Norge fungerer som de skal.

Aktuelt Aktuelt fra NEAS
Nyhetsbrev Meld deg på vårt nyhetsbrev
Facebook Følg oss på facebook
Youtube Vi viser deg på youtube
Webmail Webmail