foss

Høyere strømpriser

På grunn av kulde og redusert svensk kjernekraftproduksjon, har vi fått høyere strømpriser.
Årets vinter meldte sin ankomst for alvor i slutten av januar og vi har hatt en periode med streng kulde stort sett over hele Europa. Kulden kom samtidig med utfordringer i den svenske kjernekraftproduksjonen.

Dette har gitt oss høyere kraftpriser. Kraftprisen bestemmes av forholdet mellom tilbud og etterspørsel. Med kulde har vi hatt høyere etterspørsel etter kraft, samtidig har vi hatt redusert tilbud av kraft som følge av redusert svensk kjernekraft produksjon.  Kombinasjonen med høyere etterspørsel og lavere tilbud har gitt oss høyere priser. Likevel er prisene på et lavere nivå, sammenlignet med i fjor vinter. Priser på dagens nivå ventes å være kortvarig.

Vi har snart tilbakelagt den normalt sett kjøligste delen av vinteren og fyllingen  i norske vannmagasiner er fortsatt god. Uke 5 viser en vannmagasinstatistikk på 65,3%. Medianverdi for tilsvarende tidspunkt for årene 1990-2011 er 60,4%. Når snøsmeltingen starter til våren får vi igjen påfylling i magasinene. Det meste av Norge er nå snødekt, med unntak av en snøfri sone langs kysten på Vestlandet. I Møre og Romsdal er det mindre snø enn normalt, mens det i nabofylket Sogn og Fjordane er mer snø enn normalt. 

Temperaturen fremover og derav forbruket vil være mest avgjørende for hvordan prisene utvikler seg fremover, sammen med graden av produksjon av svensk kjernekraft.

Oversikt over gjennomsnittlige spotpriser for vårt område

Aktuelt Aktuelt fra NEAS
Nyhetsbrev Meld deg på vårt nyhetsbrev
Facebook Følg oss på facebook
Youtube Vi viser deg på youtube
Webmail Webmail