Markedskommentar

Hva kan påvirke prisene fremover?

Vinteren er vel gjennomført uten at de høye prisene fikk dominere. I det siste har vi sett en liten kraftprisøkning drevet frem av,  til dels noe strammere hydrologisk situasjon, som påvirker de nærmeste kontraktene, og høyere pris for brensler, spesielt olje og kull, som påvirker prisene på lenger sikt. Til tross for dette har vi fortsatt lave priser, og prisene fremover gjenspeiler et syn om at markedet er godt forsynt med kraft i uoverskuelig fremtid.

 

For at prisene skal kunne bevege seg betydelig opp på kort sikt, må vi sannsynligvis ha en eller flere av følgende tenkelige hendelser; lengre tørrperiode som senker vannmagasinene og bidrar til mindre produksjon, perioder med streng kulde i vinter som øker etterspørselen kraftig innenfor dette tidsrommet. Videre vil utfall av overføringskabler som hindrer at kraft tilflyter underskuddsområder eller kjernekraft-trøbbel som påvirker svenske priser som vi utveksler med, øke prisen på hver sin måte. Jo flere hendelser av slik art som inntreffer, jo mer påvirkes markedet. Men det er jo slett ikke det mest sannsynlige scenarioet, så enn så lenge er det altså utsikter til fine priser for forbrukere, og kraften i tredje kvartal prises nå i overkant av 18 øre/kWh eks alle avgifter.

Aktuelt Aktuelt fra NEAS
Nyhetsbrev Meld deg på vårt nyhetsbrev
Facebook Følg oss på facebook
Youtube Vi viser deg på youtube
Webmail Webmail