gettyimages_84591448_5_korr

NEAS Trenerakademiet er lansert

NEAS har inngått en nyskapende avtale med fotballklubbene på Averøy som skal bidra til kompetanseheving av trenere i aldersbestemte klasser. Målsettingen til NEAS Trenerakademiet er å utvikle gode lokale fotballspillere i regionen.

NEAS Trenerakademiet inneholder tilpassende kurs for trenere i de ulike aldersbestemte klassene fra 5 til 19 år. Kursene avholdes i tett samarbeid med Nordmøre og Romsdal Fotballkrets. Dette sikrer kurs av høy kvalitet.

 

Akademiet inndeles i følgende grupper:

  • Gruppe 1: Barn 5-8 år. Hovedansvar: Ola Bø Nyland.
  • Gruppe 2: Barn/ungdom 9-12 år. Hovedansvar: Stig Arild Råket.
  • Gruppe 3: Ungdom 13-19 år. Hovedansvar: Aker Akademiet.
Dette er et sterkt team med god variasjon i veiledere, hvor spisskompetansen samtidig er ivaretatt. Hver gruppe vil i tillegg til hovedansvarlig bestå av en ekstra ressursperson som sammen sikrer et slagferdig akademi. Det innholdsmessige tilpasses den enkelte gruppe.

 

Målsettinger på kort og lang sikt

Målsettingen på kort sikt er å øke ferdighetsnivået blant yngre fotballspillere på Averøy. Dette skal sikres gjennom et godt trenerbasert kurstilbud, og en påfølgende effektiv oppfølging fra skolerte trenere som ønsker å bidra inn mot barn og unge på frivillig basis.

 

På lengre sikt er målsettingen å skape gode fotballspillere som utmerker seg i regionen, hvor spillerne får den nødvendige oppfølgingen fra trenere med høy trenerkompetanse.

 

Satsingen i tråd med fokus på barn og unge i regionen

Målsettingen til NEAS er å bidra med å videreutvikle lokalsamfunnet, og legge til rette for vekst og verdiskapning lokalt. I denne sammenhengen har selskapet i mange år hatt spesielt fokus på å skape aktiviteter for barn og unge. Dette hovedsakelig i bredden, men også mer spissede satsninger som NEAS Akademiet innen fotball.

 

Trenerkompetanse er avgjørende

Gjennom blant annet NEAS Akademiet har vi erfart den avgjørende betydningen trenerkompetanse har for å lykkes med å skape gode fotballspillere, og en god arena for trivsel og samspill. Når Averøyfotballen signaliserte et kompetansebehov blant trenerne, ble arbeidet med å skape et slikt tilbud iverksatt.  Vi er derfor stolte av å kunne presentere nyheten NEAS Trenerakademiet som vi håper bidrar med å skape enda bedre grobunn for gode fotballspillere fra Averøy.

 

Aktuelt Aktuelt fra NEAS
Nyhetsbrev Meld deg på vårt nyhetsbrev
Facebook Følg oss på facebook
Youtube Vi viser deg på youtube
Webmail Webmail