hasselo-krsund-kveld1

Nettleien reduseres fra nyttår

Vi kan med glede meddele en vesentlig reduksjon av nettleieprisene våre i 2014. For næringslivet vil prisnedgangen i gjennomsnitt utgjøre 13 %. Husholdningskunder med årsforbruk på 20 000 kWh vil få ca.800 kroner lavere nettleie neste år.

Prisnedgangen er den historisk sett største fra ett år til annet noensinne.

 

Bakgrunnen for prisnedgangen stammer hovedsakelig fra tilpasning av inntektsrammen myndighetene ved NVE fastsetter årlig. Dette er rammevilkår som påvirkes av blant annet investeringsnivået, drift- og vedlikeholdskostnader, nettap mv. hos nettselskapene. For 2014 er situasjonen en merinntekt hvor NEAS reduserer nettleien for å komme i balanse på inntektsrammen.

 

Prisnivået på NEAS sin nettleie har forøvrig  over tid ligget på gjennomsnittet for fylket

 jfr.nettleiestatistikken fra NVE.

 

Det lokale ledningsnettet i NEAS-området tilsvarer strekningen Kristiansund – Roma og videreutvikles kontinuerlig. For tiden pågår blant annet en total oppgradering av strømnettet til Kristiansundregionen som vil sikre tilstrekkelig og stabil strømforsyning de neste 40-50 årene.

 

Målsettingen fremover er fremdeles å tilby Nordmøre en forutsigbar strømforsyning med tilstrekkelig kapasitet som ivaretar næringsutvikling og fremtidig verdiskapning i området vårt.

Aktuelt Aktuelt fra NEAS
Nyhetsbrev Meld deg på vårt nyhetsbrev
Facebook Følg oss på facebook
Youtube Vi viser deg på youtube
Webmail Webmail