kraft_611

Nye regler for anleggsbidrag

Fra 1. august 2017 blir bunnfradraget fjernet fra reglene om anleggsbidrag.

NEAS har endret reglene for anleggsbidrag med virkning fra 1.august 2017. I de nye reglene blir ordningen med bunnfradrag på kr. 30 000,- fjernet. Det betyr at anleggsbidraget, som utbygger må betale for, blir lik NEAS sin kostnad med fremføring av strøm til de forskjellige prosjektene.

 

De gamle reglene gjelder for anlegg som er meldt inn eller inngått avtale for før 1. august 2017, og som blir ferdigstilt innen 31. desember 2017. De nye reglene vil gjelde for anlegg som er meldt inn eller inngått avtale for etter 1.august, eller som ikke blir ferdigstilt innen 31. desember 2017.

Mer om anleggsbidrag

Aktuelt Aktuelt fra NEAS
Nyhetsbrev Meld deg på vårt nyhetsbrev
Facebook Følg oss på facebook
Youtube Vi viser deg på youtube
Webmail Webmail