vinter

Økt kraftforbruk og lite tilsig

Prisene har holdt seg på et relativt moderat nivå denne vinteren. Dette til tross for lite tilsig og økt kraftforbruk.
En kjølig start på 2013 har ført til økt forbruk og en forverring av hydrobalansen. Hydrobalansen er nå på -13,8TWh. Fyllingsgraden i norske vannmagasin minker og var ved utgangen av uke 6 på 52,7%, det er 5,3% under medianverdi.

Temperaturen har periodevis vært betydelig under normalen. Det har gitt økt forbruk og lite tilsig.  Men til tross for dette, har prisene holdt seg på et relativt moderat nivå med tanke på at det er vinter. Det har periodevis vært noen timer med høyt forbruk hvor vi har sett effektprising. Likevel må det sies at vi så langt har taklet den kjølige og tørre vinteren godt.

Fremover er det spennende å følge med på påfyll av snø. Foreløpig er det kommet ca 25 % mindre snø enn normalt. Dersom dette vedvarer vil det kunne få konsekvenser for prisene videre fremover.

Det ser ut til at februar også blir en kjølig måned og at vi må over i mars før vi kan forvente oss mildere og våtere vær. Det ventes derfor at hydrobalansen nok vil forverre seg ytterligere før det forhåpentligvis snur igjen.

Prisoppgangen i kraftmarkedet dempes av at ressurstilgangen tross alt er god. Nordisk kjernekraftproduksjon har vært rimelig stabil og lave kraftpriser på kontinentet har gitt oss rimelig import på nattestid.  

Aktuelt Aktuelt fra NEAS
Nyhetsbrev Meld deg på vårt nyhetsbrev
Facebook Følg oss på facebook
Youtube Vi viser deg på youtube
Webmail Webmail