godkjent-elektriker

Sjekk om elektroinstallatøren er godkjent

Det lokale elektrisitetstilsynet (DLE) ved NEAS har avdekket ulovlig elektroinnstallasjonsvirksomhet på Nordmøre. Elektroentreprenøren er ikke registrert, og mangler den pålagte autorisasjonen for virksomheten. Flere kunder er berørt hvor arbeid ikke er utført forskriftsmessig.

Forholdet ble oppdaget på bakgrunn av ordinær revisjon av aktøren, samt gjennom tips fra publikum. De fleste former for utførelse av arbeid på elektriske anlegg krever godkjenning og registrering som godkjent installatør eller virksomhet. Revisjonen avdekket at dette er ikke tilfelle hos denne elektrovirksomheten som er lokalisert på Nordmøre. Likevel foretas omfattende elektroarbeid hos kunder. 

 

Arbeidet utføres ikke etter forskriftene

Foruten manglende godkjenning er det samtidig avdekket at deler av selve arbeidet ikke utføres på forskriftsmessig måte.   – Dette ser vi alvorlig på, og har satt i verk tiltak for å stoppe virksomheten, sier konstituert leder for DLE Rolf Magne Hansen. – Vår primære oppgave er å sikre innbyggerne mot ulykker, brann og skader ved bruk av strøm.

Denne type aktører utgjør en betydelig risiko, og vi gjør vårt ytterste for å hindre fortsatt virksomhet.

 

Elektroentreprenøren har fått flere varsler fra DLE, uten at dette så langt har resultert i stopp av virksomheten. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) vil derfor kobles inn i saken. Neste skritt kan bli politianmeldelse og bøter for elektroentreprenøren fra Nordmøre.

  

Økonomiske følger for boligeiere

Foruten fare for ulykker og skader kan bruk av installatør uten autorisasjon også medføre økonomiske konsekvenser for eieren av det elektriske anlegget. Arbeid som ikke er utført forskriftsmessig vil ikke bli godkjent av DLE. Det betyr ofte at arbeidet må gjøres på nytt, noe som selvsagt innebærer ekstra kostnader.

 

Også med tanke på boligforsikringene vil det lønne seg å bruke autoriserte aktører når arbeidet på det elektriske anlegget skal utføres.

 

Sjekk installatøren før man inngår avtale

DLE oppfordrer de som skal ha utført arbeide på det elektriske anlegget om å sjekke installatøren nøye. Det enkleste er å gå inn på Elvirksomhetsregisteret å kontrollere om elektroentreprenøren eller installatøren er registrert der. Alle som er registrert har alle godkjenningene i orden, og kan trygt benyttes.

 

Du kan sjekke om installatøren er registrert her:

 

Sikkerhverdag

 

Aktuelt Aktuelt fra NEAS
Nyhetsbrev Meld deg på vårt nyhetsbrev
Facebook Følg oss på facebook
Youtube Vi viser deg på youtube
Webmail Webmail