godkjent-elektriker

Sjekk om elektroinstallatøren er godkjent

Vi har avdekket ulovlig elektroinstallasjonsvirksomhet. Her er tipsene for deg som skal bestille elektriker.

Det lokale elektrisitetstilsynet (DLE) anbefaler deg å sjekke installatøren nøye. Det enkleste er å gå inn på Sikkerhverdag.no. Der kan du kontrollere om elektroentreprenøren eller installatøren er registrert og godkjent. Alle som er registrert her kan du trygt benytte. 

Forhåpentligvis vil entreprenøren som er omtalt i Tidens Krav endre på praksisen slik at vi sikrer innbyggerne på Nordmøre seriøse og trygge elektroinstallatører. Les om saken i TK her.

Økonomiske følger for boligeiere
Foruten fare for ulykker og skader kan bruk av installatør uten autorisasjon også medføre økonomiske konsekvenser for eieren av det elektriske anlegget. Arbeid som ikke er utført forskriftsmessig vil ikke bli godkjent av DLE. Det betyr ofte at arbeidet må gjøres på nytt, noe som selvsagt innebærer ekstra kostnader.

Tenk også på boligforsikringene dine. Det lønner seg opplagt å bruke autoriserte aktører når arbeidet på det elektriske anlegget skal utføres.  Dette sikrer deg problemfrie forsikringsoppgjør om uhellet er ute.  

Sjekk derfor installatøren nøye. Er du i tvil, ta kontakt med oss i DLE.

Allerede fått utført arbeide av installatør uten godkjenning?
Da bør du kontakte DLE. Vi kan gi deg tips og råd om hvordan du løser saken. Vårt mål er å sikre deg mot ulykker, brann og skader ved bruk av strøm.

Hvem er DLE?
DLE er en del av NEAS, og utgjør en part av det offentlige tilsynsapparatet for elsikkerhet og utøver tilsyn under Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) sin kontroll. DLE fører tilsyn med elektriske lavspenningsanlegg i boliger og virksomheter. 

Kontaktinformasjon DLE
Tlf: 71 56 55 00 
E-post: dle@neas.mr.no 


Les mer om elsikkerhet hos DSB.


Aktuelt Aktuelt fra NEAS
Nyhetsbrev Meld deg på vårt nyhetsbrev
Facebook Følg oss på facebook
Youtube Vi viser deg på youtube
Webmail Webmail