Smart Strøm i Neas

NEAS er godt i gang med implementeringen av smarte strømmålere til sine nettkunder.
Smart Strøm
Smart Strøm er en ny  betegnelsen på en ny teknologi som innebærer digitalisering av strømmålingen. NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) har via forskrift bestemt at alle landets strømkunder innen 1. januar 2019 skal få installert smarte strømmålere i sine hjem.  Disse målerne vil automatisk registrere strømforbruket time for time. Kundene slipper å lese av måleren, og det vil bli nye muligheter for å styre strømforbruket. Planleggingen med innføring av nye målere er godt i gang.

Samarbeidsprosjekt i Møre og Romsdal

I Møre og Romsdal har 11 nettselskaper, med til sammen ca 145.000 nettkunder, inngått et samarbeid om dette prosjektet. Formålet er felles system for innsamling av målerdata, innkjøp av utstyr, og en samordnet montering av smarte strømmålere. Prosjektleder for Smart Strøm i Neas, Mona Thomassen, sier dette blir et av de største prosjektene i Neas sin historie. Ca. 24 000 strømmålere skal byttes ut i perioden 2015-2019. Det skal gjøres avtale og monteres ny måler ute hos hver enkelt kunde. En stor og utfordrende jobb, men det vil utvilsomt gi mange fordeler for både kunder, samfunnet og klimaet, forteller Thomassen. Kundene vil med den nye måleren slippe å utføre avlesing, informasjonen går direkte til nettselskapet.

Kundefordeler
Strømprisene kan følges fra time til time, og de nye målerne vil gjøre det mulig å styre forbruket mot perioder med lav strømpris. Dette vil kunne gjøres via et oversiktlig kontrollpanel på måleren. I prinsippet vil det bli en moderne utgave av de gamle wattmeterne vi hadde på kjøkkenet for å styre unna overforbruk. I framtiden vil målerne kunne betjenes via mobiltelefon eller andre bærbare enheter (tablet/PC) slik at strømforbruket kan fjernstyres. Thomassen tror dette kan motivere kundene til å bli mer bevisste omkring sitt strømforbruk, samt at det gir større mulighet til å spare strøm. Redusert strømforbruk vil selvsagt gi en økonomisk gevinst for kunden, men er i tillegg også bra for klimaet, legger han til. Smarte Strømmålere gir også samfunnsmessig nytte.

Klima
Forsyningssikkerheten blir høyere, fordi kundene i større grad vil reagere på prissvingningene i markedet hvis det blir knapphet på strøm. Nettselskapene kan inngå avtaler med kundene om redusert forbruk visse perioder, som igjen kan gi kundene økonomiske gevinster. Vi får et mer fleksibelt strømforbruk, som samfunnet vil ha stor nytte av for eksempel i tørre og kalde år. Ved avbrudd i strømforsyningen vil de nye målerne gi klare fordeler. Feilsøkingen blir mer effektiv, og vil kunne redusere både omfang og varighet på slike uønskede hendelser.

For ytterligere informasjon kontakt:
Mona Thomassen, Prosjektleder Smart Strøm
monat@neas.mr.no
Mobil: 465 00 447

Aktuelt Aktuelt fra NEAS
Nyhetsbrev Meld deg på vårt nyhetsbrev
Facebook Følg oss på facebook
Youtube Vi viser deg på youtube
Webmail Webmail