Tilsvar til nettleiesaken i Tidens Krav

I lys av siste dagers artikler om nettleie i Tidens Krav ønsker vi å kommentere saken ytterligere fra vårt ståsted.


Du kan stole på oss!

kraftnett-233Det går innpå oss når kundene våre føler seg urettferdig behandlet. Det er krevende å forklare hvorfor prisen på det vi kaller nettleie går opp og ned. Da vi sendte ut prisendringsvarsel som en gladsak i desember, la vi ved en lenke til en sak som vi mente kunne forklare hvorfor nettleieprisen nå går ned. I lys av siste dagers omtale av saken i Tidens Krav ser vi at vi helt sikkert skulle gjort et bedre forsøk på å forklare sammenhengen.

I korte trekk er det slik:

Grensen for hvor mye nettleie nettselskapene kan kreve av deg som kunde settes av Staten, gjennom NVE.  Vi er veldig opptatt av å holde oss innenfor regelverket fra myndighetene. Vi vet at dersom vi krever inn øre og kroner over grensen, må vi senere betale alt tilbake. Med renter.  Krever vi inn for lite, må vi i ettertid gå den upopulære veien å kreve inn mer. Når vi leier ut nett til deg, vet vi ikke hvilken ramme vi har å forholde oss til. Ennå er ikke “fasiten” for 2013 klar.

Vi er avhengig av at du som kunde har tillit til at nettleien som settes for vårt nettområde er riktig.  Slik alt er lagt opp fra myndighetenes side, må energiselskapene spå i glasskula og prøve treffe best mulig med sine beregninger om hva du skal betale i nettleie. Noen ganger krever vi inn for mye, andre ganger for lite. Vi er ikke stolte over å ha bommet slik som i 2013. Samtidig må vi si: Vi er i godt selskap. Grensen som NVE har satt for oss nettselskaper har, ifølge Energi Norge, gått opp og ned med flere milliarder kroner de siste fem årene, noe som har medført store og til dels forvirrende svingninger i nettleien for strømkundene. En undersøkelse gjort blant Energi Norge sine medlemmer, viser at tre av ti selskaper planlegger å sette nettleien ned inneværende år, slik som NEAS. Videre hevder de i en fersk uttalelse at dette er et bransjeproblem. Vi er selvfølgelig enig med dem i at det hadde vært en klar fordel både for kundene og nettselskapene om rammen var mer stabil og forutsigbar over tid.

De to siste årene har vi krevd inn for mye. I perioden 2007 – 2011 var vi i motsatt situasjon. Vi hadde krevd inn for lite og måtte hente inn igjen underskudd så skånsomt som mulig. Over tid. Slik at kunden ikke skulle merke for mye til dette. Kunder som hadde flyttet måtte vi glemme å hente inn penger fra. De hørte aldri fra oss. Vi betaler deg tilbake det du har krav på med renter. Har du betalt for mye, men flyttet på deg, må vi likevel la det gå. Det kan virke urettferdig. Mer rettferdig blir det kanskje om du tar med at vi heller aldri krever inn penger fra utflytterne.

Vår intensjon er å gi deg en pris som svinger minst mulig, til tross for at spillereglene i bransjen gjør dette nærmest til et umulig prosjekt. Når du mister forutsigbarhet, gjør vi det også.

La meg presisere:

* Vi vil ikke lure noen! Vi har handlet etter de beste intensjoner, men innser at vi har vært for dårlige på å fortelle deg som kunde hvorfor du skal betale mer eller eventuelt mindre. Dette skal vi bli bedre på.
 
* NEAS vil tjene penger. Vi vil være et energiselskap som styrker regionen vår, som gir arbeidsplasser og som driver fram aktivitet i vår landsdel.

Om prisen har vært for høy tidligere, mener vi fortsatt at du kan glede deg over at nettleien i 2014 i snitt reduseres med 13 prosent.

Denne artikkelen er også oversendt til Tidens Krav som en kronikk og vi antar denne vil komme på trykk i Tidens Krav i løpet av de nærmeste dagene.


Knut Hansen
adm. dir. Nordmøre Energiverk

Aktuelt Aktuelt fra NEAS
Nyhetsbrev Meld deg på vårt nyhetsbrev
Facebook Følg oss på facebook
Youtube Vi viser deg på youtube
Webmail Webmail