vann-og-blad

Veid pris


Fra 1.januar 2012 beregnes NEAS Innkjøpspris månedlig på bakgrunn et veid gjennomsnitt av kraftbørsen Nord Pool sin El-spot områdepris.

”Veid” betyr at det tas hensyn til at strømforbruket hos kundene varierer time for time gjennom døgnet og måned for måned gjennom året. Fordelingen av forbruket er basert på et gjennomsnitt av forbruket hos husholdningskundene i NEAS-området. I tillegg til månedsprisen på børsen kommer merverdiavgift og et månedlig fastbeløp på kr 49,- inkl. mva.

Bestill innkjøpspris her

Aktuelt Aktuelt fra NEAS
Nyhetsbrev Meld deg på vårt nyhetsbrev
Facebook Følg oss på facebook
Youtube Vi viser deg på youtube
Webmail Webmail