Vilkår

Vilkår for våre strømavtaler; FastPris, InnkjøpsPris, InnkjøpsPris SAFE, BasisPris og KombiPris.
Energi Norges standardavtale for levering av elektrisk kraft.

FastPris
FastPris sikrer strømpris til fast pris i oppgitt kontraktsperiode. Avtale om FastPris kan ikke sies opp i kontraktsperioden. For avtale om FastPris vil det ved kontraktsbrudd bli beregnet over eller underkurs. Etter avtalens utløp vil kjøper, om ikke annet er avtalt, bli avregnet etter NEAS BasisPris.

InnkjøpsPris
NEAS InnkjøpsPris beregnes månedlig på bakgrunn av et veid gjennomsnitt av kraftbørsen Nord Pool sin El-spot områdepris.

”Veid” betyr at det tas hensyn til at strømforbruket hos kundene varierer time for time gjennom døgnet og måned for måned gjennom året. Fordelingen av forbruket er basert på et gjennomsnitt av forbruket hos husholdningskundene i NEAS-området. I tillegg til månedsprisen på børsen kommer merverdiavgift og et fastbeløp på kr 49,- per måned.


InnkjøpsPris SAFE
InnkjøpsPris SAFE er Innkjøpspris med en tilleggsforsikring mot høye priser (se også informasjon ovenfor under InnkjøpsPris).  Ved inngåelse av InnkjøpsPris SAFE avtales et øvre pristak. Dette pristaket koster kr 49,- per mnd.

 

Pristaket utgjør den gjeldende prisen i alle måneder der kundens respektive gjennomsnittlige områdepris overstiger taket. Denne områdeprisen er etterrettelig og finnes lett tilgjengelig på Nord Pool ASA sine hjemmesider. InnkjøpsPris Safe forutsetter strømavtalen InnkjøpsPris. Avtalen kan ikke sies opp i kontraktsperioden. Etter avtalens utløp vil kjøper, om ikke annet er avtalt, bli avregnet etter NEAS BasisPris. 

 

Fornybar strøm

Fornybar strøm er basert på Innkjøpspris+ 59,- pr måned. Fornybar energi inkluderer garanti for at strømmen du bruker er produsert fra fornybare energikilder.

BasisPris
BasisPris er vårt standard produkt for kunder uten avtale. Endringer i BasisPris varsles på våre nettsider og pr. epost 14 dager før prisen endres.

Oppsigelse av avtaler i kontraktsperioden
For oppsigelse av avtaler med bindingstid før kontraktsperioden er over påløper et administrasjonsgebyr på kroner 490,-. I tillegg blir det beregnet eventuell over- eller underkurs.

For InnkjøpsPris SAFE vil oppsigelse av avtalen i bindingstiden utløse et administrasjonsgebyr på kroner 280,-.

Nettleie
Nettleie kommer i tillegg til avtalt strømpris og faktureres i henhold til gjeldende nettleiepriser. Disse endres vanligvis ved årsskiftet.

Det tas forbehold om prisjusteringer ved eventuelle endringer i statlige avgifter og pålegg som er utenfor selgeres kontroll.

For øvrig gjelder Energi Norge sine standard vilkår for tilknytning, nettleie og levering av elektrisk strøm. Dette kan du lese mer om på våre nettsider.

Kostnad for papirfaktura
Av miljøhensyn oppfordrer vi alle våre kunder til å velge elektronisk faktura. De3rsom det ikke opprettes eFaktura eller e-post faktura vil vi sende papirfaktura per post. Papirfaktura koster kr 39,- per faktura.

Flytting
Ved flytting følger strømavtalen kunden til ny adresse. Nordmøre Energiverk gis etter denne avtale fullmakt til innhenting av nødvendig informasjon fra netteier, for registrering av Nordmøre Energiverk som leverandør på den nye adressen.

Personvern

Vi anser personlig informasjon som navn, adresse, e-post og telefonnummer som konfidensielt. I samsvar med dette blir all informasjon du som kunde oppgir, lagret på et sikkert sted, og vil bare bli brukt til å kunne betjene deg som kunde bedre. Eksempelvis ved å sende ut viktig informasjon som direkte gjelder ditt abonnement, herunder generell kundeoppfølging. Som kunde kan du alltid be om en kopi av dine personlige opplysninger og få dem korrigert eller fjernet fra vår database.

Aktuelt Aktuelt fra NEAS
Nyhetsbrev Meld deg på vårt nyhetsbrev
Facebook Følg oss på facebook
Youtube Vi viser deg på youtube
Webmail Webmail