foss

Myndighetene innførte elsertifikater

Elsertifikater skal skal bidra til økt produksjon av fornybar energi i Norge og Sverige.
Elsertifikater
  • Myndighetene har bestemt av kostnaden for kjøp av sertifikater skal finansieres av sluttkunden som en del av strømregningen. Strømleverandøren har blitt tildelt rollen som innkrever for å finansiere ordingen, samt administrator av elsertifikatene.
  • Loven krever at strømleverandøren skal sikre en mengde økt fornybar kraftproduksjon, som tilsvarer en gitt prosentandel av strømmen de leverer til kundene. Andelen i 2013 er satt til 4,9 prosent. Denne vil stige til 18,3 prosent i 2020 for deretter å falle til null mot 2035.
  • Strømleverandøren er forpliktet til å kjøpe produksjonsbevis fra produsenter som bygger ut nye anlegg for fornybar strømproduksjon. Produksjonsbevisene kalles elsertifikater.

Hva vil dette bety for strømkundene?
Ordningen med elsertifikater vil medføre en økning på strømregningen.

Fra 25. april 2016 er elsertifikatprisen 2,66 øre/kwh (3,32 øre/kwh inkl. mva). Sertifikatkostnaden vil  gradvis øke fra 2013 til 2020 før den gradvis faller til null i 2035.

Pengene går til norske og svenske kraftprodusenter, og brukes utelukkende til å finansiere anlegg som øker den fornybare strømproduksjonen.  Det forventes at strømprisene blir lavere når ordningen med elsertifikater gjør at kraftproduksjonen blir større.

Med dagens priser utgjør offentlige avgifter, moms og elsertifikater ca 33% av strømregningen for en husholdningskunde med strømforbruk 20 000 kWh per år.


Mer informasjon
Mer informasjon om elsertifikater på www.nve.no/elsertifikater og www.energinorge.no/elsertifikater.

Les mer om elsertifikater på neas sine nettsider
Aktuelt Aktuelt fra NEAS
Nyhetsbrev Meld deg på vårt nyhetsbrev
Facebook Følg oss på facebook
Youtube Vi viser deg på youtube
Webmail Webmail