tom-2

Fakta om NEAS

NEAS arbeider for å gjøre utvikling mulig i vår region.
Vår visjon
«Vi skal gjøre utvikling mulig.»
Moderne samfunn er helt avhengig av velfungerende leveranser av energi og telekommunikasjon. All fremtidig utvikling vil være uløselig knyttet til dette. Vi kjenner vårt ansvar og er opptatt av at visjonen ikke skal bli tomme ord, men vår ledestjerne og motivasjon for å gjøre en god innsats og gode prestasjoner. Vi forplikter oss i ord og handling til å gjøre utvikling mulig.

Våre verdier
Handlekraftig, Ansvarlig, Kreativ. Disse tre ordene er våre verdier, og de betyr mye for oss internt i NEAS. Vi etterstreber å bli assosiert med disse ordene blant våre kunder, samarbeidspartnere og samfunnet rundt oss.

Selskapet

NEAS er en sammenslutning av tidligere Nordmøre Interkommunale Kraftlag, Aure og Stemshaug Kraftlag, Averøya Kraftlag, Freiøya Kraftlag, Kristiansund Elektrisitetsverk, Smøla Kraftlag, Tingvoll kommunale Kraftlag og Tustna Kraftlag.


Selskapet omfatter eierkommunene Aure, Averøy, Frei , Kristiansund, Smøla og Tingvoll. TrønderEnergi AS kom inn på eiersiden i selskapet ved en rettet emisjon, vedtatt i NEAS generalforsamling 20.4.2001. Selskapet har hovedkontor i Kristiansund N.

 

Nordmøre Energiverk er medeier i Energialliansen. Energialliansen garanterer at eierne får tilbud om den kompetanse og teknologi som er nødvendig for å konkurrere på lik linje med de beste aktørene i markedet. Les mer om Energialliansens tjenester her.

Aktuelt Aktuelt fra NEAS
Nyhetsbrev Meld deg på vårt nyhetsbrev
Facebook Følg oss på facebook
Youtube Vi viser deg på youtube
Webmail Webmail