gronn-drape_small-2

Opprinnelsesgarantier

NEAS har inngått et samarbeid med ECOHZ om håndtering av opprinnelsesgarantier for våre småkraftkunder.  Dette betyr at du som produsent kan ta ut en merverdi på din produksjon på en enkel og risikofri måte med NEAS som tredjepart.

Avtalen om salg av opprinnelsesgarantier går i korte trekk ut på:

  • Kraftverk som ønsker å inngå en avtale om salg av opprinnelsesgarantier, inngår en avtale direkte med NEAS
  • Kraftverkene vil bli avregnet halvårlig direkte fra NEAS. ECOHZ  utarbeider halvårlige avregningsskjema hvor det klart fremgår volum, enhetspris og samlet pris per kraftverk. NEAS kontrollerer at volum fra ECOHZ er i overensstemmelse med tall rapportert inn til Statnett og NEAS. NEAS lager underlag til kraftprodusenten og vil foreta utbetalinger 2 ganger i året.
  • ECOHZ vil stå som kontofører for kraftverkene og hjelper til med registrering hos NVE/Statnett kostnadsfritt
  • ECOHZ dekker alle transaksjonsgebyr vedrørende utstedelse av sertifikatene.
  • ECOHZ forplikter seg til å kjøpe alle sertifikatene som utstedes til avtalte priser så lenge avtalen løper.
  • Du kan velge imellom avtaler med 30 dagers oppsigelsestid og 1, 2 og 3 års avtaler. Jo lengre avtaler desto bedre betalt pr opprinnelsesgaranti

turidVi ønsker å være behjelpelig uansett ordning slik at du som produsent kan ta ut høyest mulig verdi på din produksjon. Kontakt Turid H. Sevaldsen på turids@neas.mr.no eller tlf 71 56 55 58  hvis du ønsker å inngå en risikofri avtale på salg av opprinnelsesgarantier.

Kontaktperson hos ECOHZ er Kjetil Røneid, mob: 930 935 53 og/ eller på mail: kjetil@ecohz.com
FAKTA OM OPPRINNELSESGARANTIER

Kjøper du strøm med opprinnelsesgaranti er du sikret på at pengene går direkte til produsenten av fornybar energi. Målet med denne garantien er å få opp etterspørselen etter fornybar energi slik at det produseres mer strøm fra slike kilder.

Strømmen blir produsert fra ulike energikilder.
Noen av disse kildene, som vind og vann, er fornybare og uten klimautslipp. Ressurser, som kull, olje og gass, tar slutt en gang og har store klimautslipp. Norge produserer stort sett kun fornybar strøm og faktisk kommer rundt 90 prosent av norsk elektrisitet fra fornybare kilder. De øvrige ti prosentene er for det meste importert gjennom Nordpool.

Sikre produksjon av fornybar energi

Mange ønsker å være sikre på at strømmen de bruker  kommer fra fornybare kilder, og de er villig til å betale mer for denne "rene" strømmen. Siden det er umulig å vite akkurat hvilke elektroner som kommer hjem til deg, er det laget noe som kalles for opprinnelsesgarantier, eller fornybargarantier. Når du kjøper strøm med fornybargaranti, er du sikret at pengene går direkte til produsenten av fornybar energi. Utstedelse av fornybargarantier er et eget marked, skilt fra elektronstrømmen som kommer til din stikkontakt.

Stor andel fornybargarantier blir solgt til utlandet
Bevisste forbrukere i EU etterspør i stadig større grad slike opprinnelsesgarantier. Siden Norge er den store fornybare strømprodusenten i Europa, kjøper EU-forbrukerne ofte slike garantier fra norske produsenter. Det føres full statistikk over alle garantier som selges, og i 2010 ble hele 72 prosent av alle norske fornybargarantier solgt til utlandet. De resterende 28 prosentene selges i hovedsak til norske bedrifter. I praksis har elektronene som kommer hjem til forbrukerne via strømnettet, sitt utspring i fornybar strøm. Men det er andre enn norske forbrukere som kjøper fornybargarantien som garanterer at strømmen kommer fra fornybare kilder.

Øke produksjon av fornybar energi
Dette er forbrukerens makt: Jo flere fornybargarantier som kjøpes og utstedes, jo mer etterspørsel vil det være etter ”ren” strøm fra fornybare kilder, og kraftprodusentene vil sørge for at det produseres mer strøm fra slike kilder. Målet med fornybargarantimarkedet er å få opp etterspørselen etter fornybar energi. Dette kommer deg som produsent til gode!
Aktuelt Aktuelt fra NEAS
Nyhetsbrev Meld deg på vårt nyhetsbrev
Facebook Følg oss på facebook
Youtube Vi viser deg på youtube
Webmail Webmail