foss

BasisPris

Din pris følger markedsprisen i etapper. Prisendringene varsles på vår nettside og pr e-post 14 dager før de trer i kraft.
Variabel pris
0
33,00
3,32
12
SANN
SANN
46,78
Etterskudd
39,00
SANN

BasisPris

For deg som vil ha det enklest mulig.
Hva er BasisPris og hvem passer den for?
  • Basispris er vårt standardprodukt.
  • Prisendringene varsles 14 dager før de trer i kraft.
  • Du som velger dette prisalternativet kan stole på at NEAS gir deg fornuftige priser på strøm.
  • Vår Energidivisjon følger med kraftmarkedet hele tiden, og justerer prisen flere ganger i året på bakgrunn av endringer i markedet.
  • Fordelen med denne ordningen er at du selv slipper å følge med markedet til enhver tid.
  • Kunder som ikke har laget noen spesifikk avtale med oss får BasisPris. 
  • Påslag (inkl elsertifikat på 2,1875 øre inkl mva) kommer i tillegg.
Gjelder fra 25.september 2017
 kWhFastbeløp pr. mnd.Uten fastbeløpDin pris
10000 kr 33,00 pr mnd 46,78 øre/kWh 50,74 øre/kWh
20000 kr 33,00 pr mnd 46,78 øre/kWh 48,76 øre/kWh
30000 kr 33,00 pr mnd 46,78 øre/kWh 48,10 øre/kWh
Aktuelt Aktuelt fra NEAS
Nyhetsbrev Meld deg på vårt nyhetsbrev
Facebook Følg oss på facebook
Youtube Vi viser deg på youtube
Webmail Webmail