fornybar-energi613

Fornybar Strøm

Avtalen tilsvarer vår Innkjøpspris. I tillegg får du garanti for strøm fra 100% fornybare energikilder.
Innkjøpspris
0
59,00
3,32
SANN
SANN
Etterskudd
39,00
SANN

Fornybar Strøm

Du betaler det vi kjøper strømmen for på NordPool (spotpris NO3) + kr 59,- per måned

Fornybar Strøm

Avtalen tilsvarer vår Innkjøpspris hvor du følger svingningene i markedet. I tillegg får du garanti for strøm fra 100% fornybare energikilder.

 

Hva er Fornybar Strøm og hva er fordelene?

  • Fornybar Strøm er basert på vår strømavtale Innkjøpspris hvor du følger kraftmarkedets svingninger fullt ut.
  • Hver måned beregnes prisen på bakgrunn av et veid gjennomsnitt av kraftbørsen Nord Pool sin El-spot områdepris .
  • Du får hele tiden den prisen markedet setter.
  • Avtalen inkluderer garanti for at strømmen du bruker er produsert fra fornybare energikilder

 

Les mer om fordelene med Fornybar Strøm her

 

Fornybar Strømhar et månedlig fastbeløp på 59,- pr mnd .
I tillegg kommer et påslag inkludert elsertifikat som for tiden utgjør 2,19 øre/kWh.

 

Les nyhetsartikkel om Fornybar Strøm her

 kWhFastbeløp pr. mnd.Uten fastbeløpDin pris
10000 kr 59,00 pr mnd 49,89 øre/kWh 56,97 øre/kWh
20000 kr 59,00 pr mnd 49,89 øre/kWh 53,43 øre/kWh
30000 kr 59,00 pr mnd 49,89 øre/kWh 52,25 øre/kWh
Aktuelt Aktuelt fra NEAS
Nyhetsbrev Meld deg på vårt nyhetsbrev
Facebook Følg oss på facebook
Youtube Vi viser deg på youtube
Webmail Webmail