foss

Innkjøpspris

Du betaler det vi kjøper strømmen for på NordPool (spotpris NO3) + kr 49,- per måned
Innkjøpspris
0
49,00
3,32
SANN
SANN
Etterskudd
39,00
SANN

Innkjøpspris

Du betaler det vi kjøper strømmen for på NordPool (spotpris NO3) + kr 49,- per måned
Hva er innkjøpspris og hva er fordelene?
  • NEAS Innkjøpspris følger kraftmarkedets svingninger fullt ut.
  • Prisen varierer i forhold til tilgang og etterspørsel på kraft.
  • Hver måned beregnes prisen på bakgrunn av et veid gjennomsnitt av kraftbørsen Nord Pool sin El-spot områdepris
  • Du får hele tiden den prisen markedet setter.

NEAS Innkjøpspris privat er spotpris + kr. 49,- pr mnd.
I tillegg til spotprisen og fastbeløpet vil det tilkomme et påslag inkludert elsertifikat (inntil videre vil påslaget for NEAS sine kunder utgjøre 2,1875 øre inkl. mva per kWh).
 kWhFastbeløp pr. mnd.Uten fastbeløpDin pris
10000 kr 49,00 pr mnd 49,89 øre/kWh 55,77 øre/kWh
20000 kr 49,00 pr mnd 49,89 øre/kWh 52,83 øre/kWh
30000 kr 49,00 pr mnd 49,89 øre/kWh 51,85 øre/kWh
Aktuelt Aktuelt fra NEAS
Nyhetsbrev Meld deg på vårt nyhetsbrev
Facebook Følg oss på facebook
Youtube Vi viser deg på youtube
Webmail Webmail