neas-sponser-barn-og-unge

Barn og unges hovedsponsor

Vi bruker sponsormidler både på kultur, idrett og andre gode tiltak. Som barn og unges hovedsponsor prioriterer vi midlene til aktiviteter for de yngste.